OP Gruppen inleder ett energispartalko – sänker temperaturen på kontoren

På vintern kommer både priset och bristen på energi att utgöra ett allvarligt hot mot det finländska samhället. OP Gruppen inleder ett energispartalko och sänker temperaturen på sina kontor med minst en grad till att börja med. Samtidigt påbörjar vi en #energisparutmaning och uppmuntrar våra företags- och privatkunder samt samarbetspartner och andra företag att delta i talkot.

OP Gruppens mål är att minska konsumtionen av energi som går åt till uppvärmning med fem procent den här vintern. Gruppen sänker temperaturen på sina kontor med en grad och vidtar många andra energisparåtgärder. OP Gruppens energikonsumtion 2021 var cirka 132 000 MWh. Fjärrvärmens andel var cirka 50 procent.

OP Gruppen sänker temperaturen på sina kontor med en grad. Enligt vår uppskattning motsvarar sparåtgärderna uppvärmningen av nästan 200 egnahemshus med elvärme i ett år.

Uppvärmningen av fastigheterna står för ungefär en fjärdedel av den totala energikonsumtionen. Energikrisen är en allvarlig kris och priset på el är en kritisk fråga för många finländare den här vintern. OP Gruppen vill med sina åtgärder lösa problemet. Då OP Gruppen minskar sin egen konsumtion, kan man påverka elpriset för alla. Att sänka temperaturen moderat är ofta ett enkelt sätt att spara energi och pengar.

#Energisparutmaning uppmuntrar alla att delta i spartalkot

OP Gruppens egna åtgärder räcker inte till för att lösa energikrisen. Därför påbörjar OP i samband med sina energisparåtgärder en energisparutmaning och utmanar alla företags- och privatkunder samt samarbetspartner och andra företag att tänka på möjligheter att spara energi. 

Då vi vidtar åtgärder tillsammans åstadkommer vi en ännu större effekt. Deltar du redan i #energisparutmaning’en? Vidtar ni sparåtgärder som ett svar på energikrisen? Berätta det för oss genom att använda #energisparutmaning i de sociala medierna!