OP Finlands bästa private banking-leverantör i tidningen Euromoneys rankning

OP har valts till Finlands bästa leverantör av private banking-tjänster i den internationella tidningen Euromoneys rankning. Dessutom fick OP erkänsla i fyra andra kategorier.

Euromoney är en av världens mest uppskattade tidningar i bank- och finansbranschen och publicerar årligen resultatet av sin undersökning om private banking-tjänster. I undersökningen bedömer aktörerna inom branschen varandra med ekonomiska mätare samt genom att jämföra produkter och tjänster.

Det här är ett tack till alla dem som arbetar för våra Private-kunder i andelsbankerna, OP Företagsbankens kapitalförvaltning och centralinstitutet. Vi går i rätt riktning – det märks att vi har satsat på kundbetjäningen, produkturvalet och utvecklingen av personalens kompetens gläder sig Kai Kalajainen, direktör för kapitalförvaltningen inom bankrörelsen för privatkunder och sme-företag.

Utöver första platsen som leverantör av private banking-tjänster rankades OP som bästa finländska aktör i fyra kategorier. Vid rankningen av tjänster placerade sig OP på första plats också i underkategorin för placeringsverksamhet och fick tre andra särskilda utmärkelser i kategorierna förmögenhet 1–5 miljoner USD, förmögenhet 30–250 miljoner USD samt tjänster för företagare.

Erkänslan värmer och vi får vara stolta över den. Vi har uppnått den i en omvärld med allt strängare reglering och hård konkurrens om placerarkunderna. Det här utmanar oss att vidareutveckla vår verksamhet i finansmiljön som fortlöpande förändras, fortsätter Tuomas Virtala, direktör för OP Företagsbankens kapitalförvaltning.

Till OP Privates tjänster hör utöver heltäckande kapitalförvaltning också skötsel av dagliga bankärenden, försäkringar och juridiska tjänster. Kunden får en personlig kapitalförvaltare som på ett övergripande sätt ser till kundens behov tillsammans med ett expertteam.