OP Kapitalförvaltning och OP Kiinteistösijoitus ansluter sig till initiativet Net Zero Asset Managers

Genom att underteckna initiativet Net Zero Asset Managers har OP Kapitalförvaltning och OP Kiinteistösijoitus förbundit sig att arbeta för initiativets klimatmål.

OP Kapitalförvaltning och OP Kiinteistösijoitus har undertecknat initiativet Net Zero Asset Managers. I enlighet med initiativet förbinder vi oss till målsättningen om klimatneutralitet före 2050 och arbetar för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

- Som kapitalförvaltare ansvarar vi för placeringen av kapital och förvaltningen av tillgångar, men vi bär också vår del av ansvaret för klimatet. Dessutom är det viktigt att förstå hur klimatriskerna påverkar placeringsverksamheten, samt å andra sidan vilka placeringsmöjligheter klimatförändringen för med sig. De här faktorerna är i framtiden en fast del såväl av avkastningsinriktad placering som av riskhanteringen, säger kapitalförvaltningsdirektör Tuomas Virtala.

I och med åtagandet arbetar OP Kapitalförvaltning allt närmare med sina kunder för att uppnå de här målen samt strävar efter att skapa möjligheter till en bättre klimatanalys och informationsförmedling också till kunderna. OP Kapitalförvaltning satsar också på placeringsprodukter som gör det enklare att placera i klimatlösningar.

- Åtagandet innebär ändå inte direkt att vi helt skulle avstå från att placera i vissa branscher, utan vi förstår också vikten av att påverka placeringsobjekt. Det är viktigt att våra placeringsobjekt delar vårt mål om klimatneutralitet senast 2050 och att de arbetar för att uppnå målet, säger Virtala.