OP:s storföretagsundersökning 2021: De finländska storföretagen förbereder sig på en tid med låg tillväxt

Coronatidens osäkerhet och låga tillväxtförväntningar syns i de planer för 2021 som storföretag verksamma i Finland gjort. Detta framgår av OP:s årliga storföretagsundersökning. Även om investeringsbenägenheten har minskat, är företagen redo att reagera snabbt om efterfrågan ökar.

Den fortsatta osäkerheten beträffande framtiden återspeglas i de finländska storföretagens tillväxtförväntningar och strategiska val. Inemot 80 procent av storföretagen säger att de har förberett sig för en lång period med låg tillväxt. På den internationella marknaden tror företagen att efterfrågan kommer att öka med i snitt 0,7 procent, medan marknaden i Finland inte väntar sig någon ökning alls i efterfrågan. Samtidigt har andelen kraftigt expanderande storföretag gått ned från 24 procent till 19 procent på två år.

Jämfört med tidigare års undersökningar har storföretagens uppskattningar av kommande investeringar sjunkit klart. De investeringar som tryggar den nuvarande verksamheten är för närvarande koncentrerade till materiella objekt, såsom lokaler, maskiner och inventarier. Materiella investeringar är dock defensiva, och andelen storföretag som söker tillväxt genom dem har rasat med hela 13 procentenheter på ett år.

Trots att investeringsbenägenheten har försvagats, försäkrar närmare 85 procent av storföretagen att de är beredda att göra investeringar med en snabb tidtabell, om efterfrågan förutspås öka. Planerade immateriella investeringar koncentreras främst till ny affärsverksamhet, exempelvis digitala distributionskanaler och intjäningsmodeller.

- De utmaningar som coronapandemin fört med sig avspeglas i företagens val för 2021. Det finns exempelvis investeringskapacitet, men investeringsbenägenheten är klart mindre än under de föregående åren. Det är dock positivt att coronaåret har lärt företagen att bli smidigare och söka nya tillväxtområden, säger Katja Keitaanniemi, verkställande direktör för OP Företagsbanken.

De exceptionella omständigheterna i omvärlden 2020 har också tvingat storföretagen att reagera snabbare vid förändringar. Majoriteten av de svarande uppskattar att företagets reaktionsförmåga har blivit klart snabbare än vanligt.

Jämfört med normala tider har storföretagen också varit modiga i sina konkurrensåtgärder. Uppemot 70 procent av de företag som svarade säger att de lanserat fler nya tjänster under undantagsförhållandena än normalt, och 40 procent har utvidgat sin verksamhet till nya marknader.

- Läget och stämningen i näringslivet avgör nu mycket. Storföretagen är sega och flexibla när de skyddar sin verksamhet. Beredskapen att bedriva verksamhet i en utdragen period med låg tillväxt har ökat under det gångna året, och storföretagen är fortfarande övertygade om att det är nödvändigt med långsiktig utveckling. För företagens verksamhetsförutsättningar spelar det en central roll i vilken takt ekonomin återhämtar sig ute i världen och här hemma i Finland, konstaterar Keitaanniemi.

Resultaten baserar sig på OP:s årliga undersökning av storföretag. Undersökningen utreder de finländska storföretagens syn på affärsverksamhetens och ekonomins utveckling. På enkäten svarade 240 personer från sammanlagt 161 finländska storföretag och andra storföretag verksamma i Finland. Främst besvarades enkäten av verkställande direktörer, ekonomi- och finansdirektörer samt affärsdirektörer. Data samlades in på hösten 2020, och undersökningen kommer att publiceras i sin helhet 12.1.2021. OP Gruppen genomför undersökningen av storföretag i samarbete med tankesmedjan NIBS, som grundats av professorer vid Aalto-universitetet. Undersökningen av storföretag har utförts ända sedan 2012.