Specifikationen av serviceavgifter 2019 hos kunderna i februari

Kundkommunikationen om avgiftsredovisningen för 2019 i enlighet med EU-direktivet pågår nu.

Som privatkund hos OP får du i februari en specifikation av serviceavgifterna 2019 om du är huvudkontohavare av 
  • ett brukskonto 
  • ett konto som baserar sig på ett brukskonto, t.ex. ett gemensamt hushållskonto eller Sparbössan på op.fi 
  • ett betalkonto med grundläggande funktioner
Om du inte har sådana konton får du inte heller någon specifikation.

Vad är en avgiftsredovisning, dvs. en specifikation av serviceavgifterna?

Avgiftsredovisningen är en del av det mer omfattande kontodirektivet (2014/92/EU) som har som mål att informera konsumentkunderna om serviceavgifterna för betalkonton i en sådan form att kunden får en sammanfattning över de serviceavgifter som hen betalat och enkelt kan jämföra olika tjänsteleverantörers avgifter. Vi sänder specifikationen av avgifter till dig en gång per år.

Var finns min specifikation?

Om du använder OP-mobilen eller tjänsten op.fi får du ett meddelande om specifikationen inom de närmaste dagarna. I meddelandet får du veta att din specifikation har lagts till i Mitt arkiv i OP-mobilen under Annat och där Min profil. I tjänsten op.fi finns Mitt arkiv till höger på sidan. Om du inte använder tjänsten op.fi sänds specifikationen per post till din hemadress i februari. 

Hur tolkar jag specifikationen?

I specifikationen redovisas serviceavgifterna som tagits ut för respektive konto under tiden 1.1–31.12.2019. På raden “Avgifter som betalats totalt” ser du dina avgifter innan eventuell OP-bonus har använts för betalningen av serviceavgifter. I fältet “Ytterligare information” uppges den OP-bonus som eventuellt använts för dina avgifter. Om specifikationen är tom har inga serviceavgifter debiterats kontot i fråga.

Hur debiteras OP:s serviceavgifter?

Avgifterna tas ut från kontot eller OP-bonus månatligen. För andelsbankens ägarkunders serviceavgifter och provisioner används OP-bonus som samlats för skötseln av ärenden. Du kan kontrollera ditt ägarkundskap och din OP-bonus i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Om du inte har OP:s nättjänstkoder får du uppgifterna genom att besöka ditt andelsbankskontor.

Var får jag mer information?

Mer information finns på sidorna op.fi/avgiftsinformation samt Dokument med avgiftsinformation. På adressen op.fi/tariff ser du avgifterna i din andelsbank. I OP-mobilen eller i tjänsten op.fi kan du be om ytterligare information som ett meddelande eller via chatten.