Helsingfors tingsrätts mellandom i Pohjola Försäkrings epidemiavbrottsskadeärende

Helsingfors tingsrätt har 11.11. gett en mellandom i anslutning till vad Pohjola Försäkrings skydd mot epidemiavbrott ersätter. Tingsrätten har i sin mellandom förkastat en del av de yrkanden som de kärande restaurangerna framställt och godkänt en del av dem. Mellandomen har inte vunnit laga kraft och parterna har meddelat att de överklagar domen, och behandlingen av ärendet fortsätter därmed i högre rättsinstanser.
 
Nyheten uppdaterades 25.11.2021.