Menyerna i Pohjola Försäkrings telefontjänster förnyas 26.10.2021

I samband med förnyelsen förenklas menyerna i Pohjola Försäkrings telefontjänster på 0303 0303 (försäkrings- och ersättningstjänster) och 0100 5335 (tjänster för lagstadgade försäkringar).

 

Utgående från den respons vi fått av våra kunder har vi förnyat tjänstevalen i telefontjänsterna så att uppringaren har lättare att välja rätt för sitt ärende.

Observera att de gamla bekanta valserierna kommer att ändras efter förnyelsen, och de ska alltså inte längre användas efter förändringen.

Vi tackar våra kunder för responsen. Den hjälper oss att göra våra tjänster ännu bättre.

Ytterligare information om våra kundtjänster hittar du på följande sidor: