Pohjola Försäkrings telefontider för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsskador förkortas tillfälligt från och med 15.3.

Från och med 15.3.2022 betjänar vår telefontjänst för skador till följ av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdomar från måndag till fredag klockan 12–17 (tfn 0303 0303 och 0100 5335).

Vi förkortar telefontider tillfälligt på grund av den överbelastade ersättningshandläggningen och koncentrerar oss på handläggning av skadeanmälningar. I andra försäkrings- och skadeärenden betjänar vi normalt mån.–fre. kl. 8–17.

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information för att handlägga ärendet och meddelar om ersättningsbeslutet efter att skadeanmälan har behandlats.

Vi gör vårt bästa för att begäran om betalningsförbindelse ska handläggas så snabbt som möjligt, i regel inom 2–5 vardagar. När handläggningen är klar, ringer vår samarbetsläkare till dig för att boka en tid för undersökning eller åtgärd.

Tack för ditt tålamod. Vi gör allt vi kan för att betjäna dig så bra som möjligt vid en skadesituation.

I Pohjola Skadehjälpen hittar du enkla anvisningar för olika skadesituationer och för skadeanmälan. Arbetsgivaren kan anmäla en skada genom att logga in i tjänsten op.fi och den skadelidande kan vid behov lämna ytterligare uppgifter även i OP-mobilen.