Nu går det att fondspara för ett barn i tjänsten op.fi

Nu är det enklare än förr att fondspara för ett barn. Du kan börja fondspara för ett barn i tjänsten op.fi. I fortsättningen kan du också sköta order i anslutning till fondsparande för ett barn med dina egna koder i tjänsten op.fi.

Så är börjar du fondspara för ett barn:
 
  1. Öppna ett eget konto för barnet. Både barnet och vårdnadshavarna ska ha dispositionsrätt till kontot. Du kan öppna ett konto för barnet i tjänsten op.fi. Då du öppnar kontot ska du välja dispositionsrätt för föräldrarna. Barnets dispositionsrätt till kontot får du genom att fylla i en fullmakt i tjänsten op.fi. En fullmakt behövs av alla vårdnadshavare.
  2. Innan du kan teckna fonder eller andra placeringsprodukter, ska du godkänna ett OP Avtal om sparande och placering samt öppningen av ett avgiftsfritt basförvar för den minderåriga. 
  3. Nu kan du börja spara för ett barn. Du kan göra engångsteckningar eller spara regelbundet i en fond genom att logga in i tjänsten op.fi med dina egna koder.
 
Fonderna placerar sina tillgångar på ränte- och aktiemarknaden och erbjuder en god spridning för besparingarna och möjlighet till bättre avkastning på lång sikt. Det populäraste sättet att spara för ett barn är genom månatligt fondsparande. Du kan själv bestämma sparbeloppet och göra ändringar i det i tjänsten op.fi.
 
 
Om ditt barn redan har ett konto till vilket både barnet och vårdnadshavarna har dispositionsrätt och ett basförvar, kan du börja fondspara för barnet med dina egna koder i tjänsten op.fi.