Begränsningar i fötetagskunders telefontjänst 23.5.

Försäkringens företagskundbetjäning är på skolning torsdagen 23.5. för att kunna betjäna våra kunder ännu bättre.