Insamlingen en ryggsäck på varje rygg inleds igen – donera tillbehör till en mindre bemedlad skolelev

OP samlar igen tillsammans med Hope rf ryggsäckar och skoltillbehör som donationer till mindre bemedlade barn och unga. Med insamlingen vill vi säkerställa att alla kan klara sin skolgång med ett leende på läpparna.

Redan innan coronakrisen levde mer än 112 000 barn i Finland i ekonomiskt utsatta familjer, och situationen har försämrats ytterligare i och med pandemin. All hjälp är välkommen i de barnfamiljer som omfattas av Hope rf:s verksamhet, men snart behövs det hjälp framför allt inför den spännande skolstarten.

Vi vill tillsammans med HOPE rf fästa uppmärksamhet vid barnfamiljers hjälpbehov och uppmuntra också kunderna till goda gärningar.

– Insamlingen En ryggsäck på varje rygg har i åratal varit en favorit bland kunderna och andelsbankerna. Insamlingen är ett konkret sätt att idka välgörenhet och lokalt hjälpa de barn och unga som har det tuffast, berättar OP Gruppens chef för ansvarsfullhet Annina Tanhuanpää.

Med små gärningar kan man åstadkomma betydelsefulla upplevelser. Därför är varje ryggsäck viktig.

– I fjol samlade vi in hela 3 300 ryggsäcksdonationer, och i år är vårt mål att glädja ännu fler än tidigare, fortsätter Tanhuanpää.

I kampanjen En ryggsäck på varje rygg kan vem som helst göra en ryggsäcks- eller pennfodralsdonation genom att föra en ny och oanvänd skolryggsäck eller ett pennfodral till ett av OP:s verksamhetsställen som deltar i insamlingen.

Hope rf:s verksamhetsledare Nora Nederström berättar att hon har fått mängder av tacksam respons från kundfamiljer. Glada möten har kontinuerligt uppstått under åren.

Samarbete till förmån för skolelever upplevs som angeläget, för vi vill möjliggöra en trevlig skolgång för allihopa. Utrustningen spelar en stor roll för skolivern, och därför är även möjligheten till en egen ryggsäck viktig. En ny ryggsäck säkerställer att barnet kan känna sig likvärdigt bland sina jämnåriga.

– Det är viktigt att man kan vara sin egen stil i egen ålder.

Nederström betonar också hur viktiga tillbehör så som ryggsäcken är under hela skoltiden.

– Förutom de som börjar skolan behöver även äldre elever tillbehör som de gillar, påminner hon.

Målet med insamlingen som ordnas redan för sjätte gången är att, liksom de fem senaste åren, glädja skolelever i alla åldrar i hela landet. Tidigare år har mängden donationer varit hisnande.

– Jag vill redan nu rikta ett tack till alla gåvogivare, konstaterar Nederström glatt.

Hope rf:s mål är en jämlik och god vardag för alla, och även OP Gruppen vill vara med på att främja det här.  Ryggsäcksinsamligen inleddes 2017, och sedan dess har tusentals ryggsäckar samlats in årligen.

Se andelsbanker som deltar och din närmaste donationsplats: op.fi/ryggsacksinsamling