Fusioner bland våra fonder

OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 28.10.2022 beslutat fusionera placeringsfonden OP-Latinamerika med placeringsfonden OP-Tillväxtmarknad Aktie. Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till fusionen 3.11.2022 och den genomförs 15.12.2022.

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Genom fusionerna avlägsnar vi överlappningar i fondutbudet, och vi erbjuder andelsägarna i de fonder som fusioneras sådana placeringsobjekt som enligt vår bedömning på lång sikt har förutsättningar till bättre avkastning.  

Vid fusionen överförs OP-Latinamerikas innehav till placeringar i OP-Tillväxtmarknad Aktie genom att omvandla dem till pengar eller genom att överföra de finansiella instrumenten till den mottagande fonden. Andelsägarna i de fonder som fusioneras får en andel i den mottagande fonden som motsvarar det tidigare fondinnehavet. 

Andelsägarna i de fonder som omfattas av fusionen har rätt att utan provision lösa in sina fondandelar under perioden 15.11–14.12.2022. Andelsägarna får också ett brev eller ett meddelande om detta i tjänsten op.fi och i OP-mobilen.