Fusioner bland våra fonder

OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 22.9.2022 beslutat om en fusion av specialplaceringsfonden OP-Finland Mikroföretag och specialplaceringsfonden OP-Nordiska Länder Mikroföretag med placeringsfonden OP-Finland Småföretag. Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till fusionen 7.10.2022 och den genomförs 30.11.2022. 

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Orsaken till fusionen är att vi strävar efter att minska antalet fonder som är sinsemellan liknande. Genom fusionerna avlägsnar vi överlappningar i fondutbudet, och vi erbjuder andelsägarna i de fonder som fusioneras sådana placeringsobjekt som enligt vår bedömning på lång sikt har förutsättningar till bättre avkastning.  

Vid fusionen överförs innehaven i OP-Finland Mikroföretag och OP-Nordiska Länder Mikroföretag till placeringar i OP-Finland Småföretag genom att omvandla dem till pengar eller genom att överföra de finansiella instrumenten till den mottagande fonden. Andelsägarna i de fonder som fusioneras får en andel i den mottagande fonden som motsvarar det tidigare fondinnehavet. 

Andelsägarna i de fonder som fusioneras har rätt att utan provision lösa in sina fondandelar under tiden 1.10–29.11.2022 och andelsägarna i den mottagande fonden under tiden 1.11–29.11.2022. De får ett brev om ärendet eller ett meddelande i tjänsten op.fi och OP-mobilen.