Behöver du betaltid för en försäkringsfaktura? Lämna en betaltidsbegäran enkelt i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen

Vi förstår att det ibland kan hända att man inte kan betala en försäkringsfaktura på den avtalade förfallodagen. Därför har vi tagit fram en tjänst via vilken du enkelt kan begära en lite längre betaltid för fakturan.

Logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen och gå till Försäkringar där dina försäkringsfakturor finns.

Så här begär du längre betaltid:

  1. Välj den försäkringsfaktura för vilken du vill ha längre betaltid och klicka på knappen “Be om betaltid”.
  2. Berätta när du tänker betala fakturan.
  3. Klicka till sist på "Begär".

Så här enkelt är det! Du får genast veta om din begäran lyckades.

Du kan få högst 30 dagar förlängd betaltid för en sådan faktura som inte ännu har förfallit och som inte tidigare har beviljats extra betaltid. För extra betaltid debiterar vi dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

Granska dina försäkringsfakturor på nätet

På sidan Försäkringsfakturor får du också veta mycket annat om dina fakturor.

Du kan bläddra i dina öppna och betalda försäkringsfakturor för de senaste tre åren. I specifikationen för varje faktura får du enkelt information om fakturan såsom faktureringsperioden, betalningsuppgifterna samt premierna för försäkringarna och eventuella belopp som betalats med OP-bonus.