Vi preciserade våra bonusregler

Vi gjorde några preciseringar i våra bonusregler. Preciseringarna medför inte ändringar i vår nuvarande praxis.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina personliga bank- och försäkringsärenden. 

Vi preciserade våra bonusregler så att produkter och tjänster som hänför sig till företagsverksamhet inte samlar OP-bonus när de är i företagets (FO-numrets) namn. Vår nuvarande praxis ändras inte på grund av preciseringen som gäller alla våra privat- och företagskunder.

OP-bonus samlas till exempel för personliga banklån, medel på sparkonton, fondplaceringar och skadeförsäkringsfakturor. Vi använder den OP-bonus som samlats på bonuskontot för serviceavgifter och provisioner för personliga ärenden.

Från bonusreglerna strök vi hänvisningarna till våra kommunikationskanaler som inte längre används.

Läs mer om OP-bonus