Det börjar bli dags för bokslut – se i tid till att fullmakterna är i sin ordning

Nu kan bokslutsmaterial från hela OP Gruppen enkelt beställas och hämtas via OP-Bokslutsmaterialtjänsten. Du kan redan nu beställa det material som behövs.

Det börjar bli dags för bokslut i företagen, och det lönar sig att i god tid se till att allting i anslutning till det är i sin ordning. Du kan enkelt beställa och hämta material för bokslutet via OP-Bokslutsmaterialtjänsten.

En beställning kan göras av:

  • företagets företrädare själva eller
  • så kan de befullmäktiga till exempel en bokföringsbyrå eller sina anställda att uträtta ärenden för företagets räkning. En fullmakt kan ges elektroniskt i tjänsten Suomi.fi.

Du kan också beställa material för flera företag med en enda beställning

Med en enda beställning får du allt material som du behöver från hela OP Gruppen. Om du vill kan du också beställa material för flera företag med en enda beställning.

Du får ett meddelande till din e-post när materialet kan hämtas från OP-Bokslutsmaterialtjänsten. Samma material är tillgängligt för företagets företrädare och de befullmäktigade. Du kan identifiera dig i tjänsten med OP:s och andra bankers koder.