” ”

Ändringar i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen från 1.1.2022

Ändringarna påverkar bland annat försäkringsbeteckningen, faktureringen och ärendena.

Innehållet i ditt försäkringsskydd är samma, men en del åtgärder kan behövas.

Pohjola Försäkrings systemarbeten som pågått i flera år börjar nu ge resultat. Vi förnyar försäkringssystemet och de stödsystem som hänför sig till det samt hanteringen av försäkringar och skador genom att se över en försäkringsprodukt i taget. Vi börjar med attflytta arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen till det nya systemet 1.1.2022.

Om ditt företags försäkring redan börjar på 78, är din försäkring redan i det nya systemet och du berörs inte av ändringarna. Du kan kontrollera din försäkringsbeteckning i företagets försäkringsinformation i tjänsten op.fi.

Ett nytt tjänsteutbud

Det här är det första steget till ett nytt tjänsteutbud, vi kommer att under de närmaste åren tillhandahålla ännu bättre tjänster för dig och ditt företag. Vi hoppas att du i lugn och ro läser igenom våra nya tjänster och att du gillar våra nyheter. Mera nyheter är på gång, du hänger väl med på vår förändringsresa! 

Läs om ändringarna i arbetsolycksfallsförsäkringen och om åtgärder till följd av ändringarna på op.fi/försäkringsreform

Du kan läsa mera om systemförnyelsen i en nyhet som vi tidigare publicerat 

Arbetsolycksfallsförsäkringar som inte ännu ändras 1.1.2022

Vi planerar att flytta företagares olycksfallsförsäkringar till det nya systemet under år 2022. Samtidigt flyttar vi även Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar som innehåller både Företagarens olycksfallsförsäkring och arbetstagarens försäkring i samma avtal. Vi informerar separat om detta.