Ny statistik om olycksfall i arbetet erbjuds företagskunder i oktober

Företagskunder som har specialpremiegrundade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar hos Pohjola Försäkring får ny och nyttig statistik om skador i tjänsten op.fi i oktober.

Statistiken visar grundläggande uppgifter om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som anställda i företaget råkat ut för. I informationen ingår också diagram av olika slag som gör det enkelt för dig att få en helhetsbild av de skador som inträffat och om de ersättningar som betalats för dem. Av uppgifterna framgår till exempel under vilka förhållanden skador inträffat och hurdana skadorna är. Med hjälp av informationen är det möjligt att förbättra arbetarskyddet genom att åtgärda situationer som medför fara.

Den nya statistiktjänsten kan användas från mitten av oktober och den ersätter statistiken i den gamla nättjänsten som var i användning tidigare. Statistiken uppdateras i mitten av varje månad. Då får företaget tillgång till uppgifter om alla skador som anmälts fram till slutet av föregående månad. Du hittar statistiken genom att logga in i tjänsten op.fi och gå till punkten Statistik i avsnittet Försäkringar och skador. Du får åtkomst till uppgifterna om du har behörighet till statistik. Om du har behörighet till personskador ser du också de individualiserande uppgifterna om skadan. Statistiken kan laddas ned i en Excel-fil.

Koncernen får tillgång till statistiktjänsten senare.

Pohjola Riskhanteringstjänst stöder åtgärder för att förbättra arbetarskyddet

Glöm inte att använda Pohjola Riskhanteringstjänst när ditt företag utvecklar och följer upp säkerheten på arbetsplatsen. Genom tjänsten kan anställda i ditt företag också rapportera säkerhetsobservationer. Du kan registrera korrigerande åtgärder som ska vidtas i Riskhanteringstjänsten och kontrollera hur de genomförs. Tjänsten är avgiftsfri för kunder som har en arbetsolycksfallsförsäkring hos Pohjola Försäkring.