Nya gröna lån sätter fart på hållbara investeringar i sme-företag och husbolag

Med våra gröna lån finansierar du många investeringar som minskar miljöbelastningen, exempelvis totalrenoveringar som förbättrar energieffektiviteten, energirenoveringar eller laddningsställen för elbilar.

Gröna lån är ämnade för sme-företag, husbolag och lantgårdar i bolagsform, och gröna lån kan fås i alla våra andelsbanker. Förutom positiv klimat- och miljöpåverkan hjälper vi med gröna lån företag att förbereda sig inför intressentgruppernas ökade förväntningar.

– Regleringskraven gäller speciellt företag som klassificeras som stora, men påverkar hela värdekedjan, alltså också mindre företag som exempelvis verkar som underleverantörer till storföretag, berättar Heikki Peltola, direktören för sme-företag vid OP. 

Gröna lån är tänkta för exempelvis totalrenoveringar som förbättrar energieffektiviteten, energieffektivt nybyggande, utnyttjande av förnybara energikällor, byggande av infrastruktur för utsläppssnål trafik och hållbar användning av naturresurser i jordbruk och fiske.

Med ett grönt lån kan ett projekt profileras som hållbart och företaget eller husbolaget kan utnyttja det i kommunikationen med intressentgrupper och för att bygga upp ett anseende och sin arbetsgivarprofil. Kriterierna för gröna lån baserar sig på OP Företagsbankens ramverk OP Green Bond Framework. 

Därtill är ett grönt lån förmånligare än ett vanligt företagslån.

Också de nya EIF- garantierna underlättar hållbara investeringar

Europeiska investeringsfondens EIF-garantier hjälper sme-företag och husbolag i hållbara klimat- och miljögärningar. Garantiprodukterna finns tillgängliga i andelsbankerna under vecka 13.

EIF-garanti kan sökas för sme-företagens och husbolagens hållbara lösningar, eller för sme-företagens produkt- och tjänsteutveckling samt för digitalisering. EIF-garanti beviljas i samband med att finansiering söks för projekt som uppfyller villkoren för garantin.

EIF-garanti täcker maximalt 80 procent av säkerheterna för lånet och det är möjligt att bevilja lånet till ett förmånligare pris.
 
Du kan ansöka om våra hållbara finansieringslösningar i våra digitala kanaler eller genom att kontakta din egen andelsbank.

Läs om våra hållbara finansieringslösningar