Nya fonder till salu

Nu kan du teckna andelar i våra nya fonder som placerar på aktiemarknaden i Förenta staterna.

Vi har lanserat två nya fonder som placerar i små och medelstora företag på aktiemarknaden i Förenta staterna. Fondernas placeringar är väl diversifierade och de erbjuder möjlighet att placera enligt stil på den största aktiemarknaden. 


OP-Amerika Kvalitet väljer placeringsobjekt enligt vissa kriterier bland högklassiga företag. OP-Amerika Low Volatility koncentrerar sig på företag med moderat värdefluktuation. Läs mer om fondernas placeringsinriktning på fondsidorna.


OP:s ägarkunder kan teckna och lösa in fonder avgiftsfritt och fonderna ger OP-bonus.