Statens kontonummer ändras fr.o.m. 1.12.2020

Staten byter betalningstjänsteleverantör 1.12.2020. OP:s roll som huvudleverantör av statens betalningar upphör och staten koncentrerar sina betalningar till Danske Bank och Nordea. Ändringen påverkar betalningsuppgifterna för statens ämbetsverk och inrättningar.

Då du betalar till exempel skatt till Skatteförvaltningen eller fordonsskatt till Traficom efter 30.11.2020, ska du använda ämbetsverkens kontonummer i Danske eller Nordea. Efter november ska man inte längre använda OP-kontonummer för betalningar till statens ämbetsverk och inrättningar.

Fram till slutet av november kan du använda OP-kontonummer vid betalningar till staten. Betalningarna styrs fram till 30.11 automatiskt till OP:s konto fastän du skulle använda Danskes eller Nordeas kontonummer då du betalar.

Uppdatera kontonumren för betalningar till staten fr.o.m. 1.12.2020

Kontrollera att de betalningar till staten som du redan har sparat i din nätbank har rätt kontonummer. Uppdatera kontonumren vid behov och ta bort OP:s kontonummer från mottagaruppgifterna i din nätbank.

Företagen ska uppdatera statens nya kontonummer i sina mottagarregister.

Det är viktigt att uppdatera kontonumren för betalningarna så att betalningarna säkert når mottagaren i tid. Om du i december trots allt råkar betala en faktura till staten på det gamla OP-kontonumret, samarbetar vi med staten för att se till att alla betalningar till staten når mottagaren i december.