Varning, se upp för placeringsbedragare

Bankernas kunder blir lurade på pengar då de lockas att placera i exceptionellt goda placeringsprodukter. Placeringsbedrägerierna går typiskt ut på att bedragarna kontaktar konsumenterna per telefon eller e-post och erbjuder möjlighet att snabbt får god avkastning om de placerar i en produkt eller tjänst som bedragaren erbjuder. Oftast kommunicerar bedragarna på engelska och lovar mycket stor vinst på placeringarna. Det händer också att det görs reklam för placeringsprodukten/-tjänsten i sociala medier. Om man klickar på länken i reklamen hamnar man på en falsk nätsida. Det kan förekomma bilder på kändisar i reklamen. Bilderna har publicerat utan lov för att öka trovärdigheten. I verkligheten hamnar de placerade pengarna hos bedragarna som stöd för brottslig verksamhet och det är inte möjligt att få tillbaka pengarna.

Ofta ber bedragarna att man ska installera ett distansförbindelseprogram på datorn. Via förbindelsen kan de rent av visa en falsk nätsida med förfalskad avkastningsinformation. När bedragaren fått distansförbindelse till datorn försöker hen styra placeraren att vidta olika åtgärder som avslöjar placerarens personliga uppgifter i nättjänsten. Om placeraren ger bedragaren tillträde till datorn via distansförbindelse kan bedragaren samla uppgifter och betala från placerarens bankkonto medan sessionen är öppen. 

Om du blir kontaktad per telefon eller e-post eller om du ser en lockande annons på nätet där det görs reklam för exceptionellt god placeringsavkastning är det skäl att ställa sig med förbehåll till erbjudandet. Kontrollera företagets uppgifter innan du överför pengar och försäkra dig om att företaget har koncession och att det inte finns med på Finansinspektionens varningslista. Kom ihåg att pålitliga aktörer aldrig ber någon installera distansförbindelseprogram på den dator du använder. Överväg noga på vilka sidor du överlåter din kontaktinformation.

Om du misstänker att du blivit lurad och yppat dina personliga uppgifter eller tillåtit distansförbindelse till din dator, ska du genast kontakta banken. Vår kundtjänst har öppet mån.–fre. kl. 8.00–19.00 på numret 0100 0500.

Då kundtjänsten är stängd ska du kontakta spärrtjänsten för att spärra dina koder och dina kort. Spärrtjänsten är öppen 24 timmar/dygn och numret är +358 20 333. Dina kort kan du spärra genom att ringa till OP Spärrtjänsten på numret +358 100 0555.

Kom också ihåg att göra en polisanmälan. Du kan göra det elektroniskt på polisens nätsidor eller genom att besöka en polisinrättning.