OP:s översikt över ansvarsfull placering 2021: Takten för utvecklingen av ansvarsfull placering ökar

År 2021 utnyttjade vi i vår placeringsverksamhet olika ESG-datakällor och vårt eget ESG-verktyg ännu bättre än tidigare. Läs OP:s översikt över ansvarsfull placering 2021 som sammanfattar åtgärder och siffror för ansvarsfull placering.

Under 2021 påverkade OP Kapitalförvaltning såväl många placeringsobjekt direkt som praxis i hela placeringsbranschen. Ansvarskänsla har i OP Kapitalförvaltning integrerats i portföljförvaltarnas arbete, och dessutom stöds genomförandet av ESG-strategierna av experter med djupgående insikter i ESG.

De fonder som förvaltas av OP-Fondbolaget deltog i totalt 47 finländska bolagsstämmor och 312 utländska bolagsstämmor. Utöver att delta i bolagsstämmor påverkade fonderna före bolagsstämman direkt 15 finländska bolag, bland annat i fråga om belöning av ledningen och styrelsens sammanställning.

– Aktivt ägarskap och aktiv påverkan, det vill säga utövande av ägarrättigheter genom bolagsstämmor och dialoger, är en viktig del av vår verksamhet. Aktivt ägarskap är också ett viktigt sätt att förhålla sig till främjandet av våra klimatmål, säger Annika Esono Manninen, ledande ESG-expert inom OP Kapitalförvaltning.

OP Kapitalförvaltning har förbundit sig till att bli klimatneutral senast 2050 och halvera OP-fondernas växthusgasutsläpp senast 2030 (jämfört med 2019). I översikten kan du läsa om närmare åtgärder för att nå klimatmålen.

År 2021 var kunderna i stor utsträckning intresserade av placeringsprodukter med temat ansvarskänsla, och placeringsfonden OP-Klimatet fick under 2021 flest nya fondandelsägare bland alla fonder som är registrerade i Finland.