Inköp på nätet kräver stark autentisering

Kravet på stark autentisering gäller nu alla betalningar på nätet. Ändringen baserar sig på EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2), som för autentiseringens del trädde i kraft i september 2019. Lagens övergångsperiod för kortbetalningar på nätet upphörde vid årsskiftet.

Syftet med stark autentisering är att öka säkerheten vid betalningar, förbättra konsumentskyddet och minska missbruket i anknytning till betalningar.

Hur märks förändringen i vardagen?

  • Stark autentisering kan i fortsättningen krävas allt oftare, till exempel när du beställer mat via en mobilapp eller bokar resor i en nättjänst. 
  • I regel måste du identifiera dig med stark autentisering när du gör en betalning på nätet, men inte alltid. Det finns också skillnader mellan nätbutikerna i hur ofta du måste använda stark autentisering. 
  • Logiken är densamma som vid kontaktlös betalning, där du emellanåt måste knappa in din kod. Vid betalning med ett fysiskt kort sker stark autentisering med kod. 
  • Ändringen gäller alla som gör nätinköp med kort, så även minderåriga måste identifiera sig med stark autentisering framöver.

Som tumregel gäller att det alltid är bra att vara förberedd på stark autentisering när man gör inköp på nätet.

Hur sker stark autentisering?

Vi erbjuder följande identifieringssätt för stark autentisering:

  • Mobilnyckeln
  • Nyckeltalslistan kompletterad av en bekräftelse med textmeddelande

Mobilnyckeln är det primära identifieringssättet i våra tjänster, och vi rekommenderar att du aktiverar den. Du får en Mobilnyckel genom att ladda ner appen OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din smarttelefon eller datorplatta.