Betalning på nätet med kort – vad händer när identifieringen ändras

På grund av den starka autentisering som krävs enligt betaltjänstlagen kommer bekräftelsen av inköp på nätet som betalas med kort småningom att ändras. Det blir stegvis möjligt att bekräfta nätinköp med Mobilnyckeln i takt med att korten förnyas.

Identifieringen vid inköp på nätet beror på ditt kort

När du har matat in uppgifterna om ditt kort dirigeras du automatiskt till OP:s tjänst. Du identifierar dig i tjänsten enligt den metod som anslutits till ditt kort och som kan vara en av följande:

  • Mobilnyckel
  • OP:s koder, textmeddelande för tilläggsbekräftelse och nyckeltalslista
  • OP:s koder och nyckeltalslista
  • engångslösenord.

Du behöver inte känna till identifieringsmetoden på förhand. Tjänsten styr dig automatiskt till de metoder som är möjliga med ditt kort.

Läs mer om nätbetalningar med kort