Skatteåterbäringar 2020 – meddela ditt kontonummer till Skatteförvaltningen i god tid

Det finns inte längre någon gemensam betalningsdag för skatteåterbäringar. Största delen av privatkunderna får sina skatteåterbäringar i augusti eller september. Om du inte har meddelat ditt kontonummer till Skatteförvaltningen eller om det har ändrats, kan du ange det i tjänsten MinSkatt.

Merparten av skatteåterbäringarna betalas 4.8 eller 4.9 till de kunder som har meddelat sitt kontonummer till Skatteförvaltningen. Den sista dagen man kan meddela sitt kontonummer beror på när beskattningen för varje enskild kunds del blir färdig. Om betalningsdagen för skatteåterbäringen är 4.9.2020, ska du meddela ditt kontonummer senast 27.8.2020.

Kontrollera ditt kontonummer i beskattningsbeslutet och meddela vid behov ditt nya eller ändrade kontonummer till Skatteförvaltningen. Enklast anmäler du ditt kontonummer via Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. En elektronisk anmälan är enkel, trygg och snabb. I e-tjänsten MinSkatt ser du också din skatteåterbäringsdag.

Vad ska jag göra om jag inte meddelat mitt kontonummer i tid?

Om du inte har meddelat Skatteförvaltningen ditt kontonummer, får du efter din egen betalningsdag per post en avi om en ankommen penningförsändelse.

Om du har Andelsbankens nättjänstkoder, kan du lösa in penningförsändelsen via nätet.

Alla ankomna penningförsändelser kan lösas in på andelsbankernas kontor. Vid inlösen krävs ett identitetsbevis som utfärdats av en myndighet (pass eller identitetskort). Betalningsanvisningar kan lösas in under 28 dagar.