Specifikationerna av avgifter 2020 sänds i februari i tjänsten op.fi

Du får din specifikation för 2020 i Mitt arkiv i tjänsten op.fi före slutet av februari 2021. Specifikationen av avgifter gäller privatkunders brukskonton och konton som baserar sig på brukskonton samt betalkonton med grundläggande funktioner. Om du inte är huvudkontohavare av ett sådant konto, får du ingen specifikation.

Specifikationen av avgifter är ett sammandrag över de vanligaste avgifter som vi under det föregående året har tagit ut för tjänster som är knutna till ditt brukskonto och av räntor på brukskontot. Syftet med specifikationen är att tydligt sammanfatta alla serviceavgifter som samlats under året och att underlätta jämförelsen av serviceavgifter mellan olika tjänsteleverantörer.

Specifikationen av avgifter finns i Mitt arkiv i tjänsten op.fi

Du kan logga in i tjänsten op.fi med OP:s eller någon annan banks nättjänstkoder. Om du inte har några nät-tjänstkoder alls kan du beställa specifikationen av avgifter via vår kundtjänst på numret 0100 0500 (lna/msa) eller genom att besöka andelsbankens kontor. 

Gå till Mitt arkiv (kräver inloggning)

Hur debiteras OP:s serviceavgifter?

Serviceavgifterna debiteras ditt konto månatligen. Om du är ägarkund används OP-bonus som samlats för dina ärenden för betalningen av serviceavgifter och provisioner. 

Du kan kontrollera ditt ägarkundskap och din OP-bonus i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Om du inte har OP:s nättjänstkoder får du de här uppgifterna genom att besöka ditt andelsbankskontor.

Mer information om serviceavgifterna och specifikationen av avgifter

Läs mer om specifikationen av avgifter: 

Gå vidare för att läsa mer om specifikationen av avgifter

Gå till sidan Dokument med avgiftsinformation

Andelsbankens servicetariff:  

Gå till tariffen