Vår försäkring för hyresvärd kompletteras – tre nya tilläggsskydd för bostadsplaceraren

Från och med 1.4.2022 erbjuder vi tre nya tilläggsförsäkringar till dig som äger placeringsbostäder. Skyddet är mer omfattande än tidigare och hyresvärdens vardag blir mer bekymmersfri. De nya försäkringarna ger dig tilläggsskydd vid inkomstbortfall för hyresvärd, tvistemål och advokatkostnader, ersättningsskyldighet samt för den egna egendomen och underhållsansvar.

Grundskyddet för hyresvärd, dvs. Pohjola hemförsäkring ersätter ytmaterial, delar och fasta inventarier i egnahemshuset, sommarstugan eller bostaden i flervånings-, rad- eller parhuset du hyr ut. Du kan även försäkra lösöret om du hyr ut placeringsbostaden möblerad.

Med de tre nya tilläggsskydden kan du skydda dig även för andra risker med placeringsbostäder:

  • Ansvarsförsäkringen för hyresvärd ersätter eventuella skador du orsakar vid till exempel en renovering och som du som bostadens eller fastighetens ägare är ansvarig för.
  • Med en Rättsskyddsförsäkring för hyresvärd skyddar du dig vid tvister rörande en placeringsbostad eller fastighet, till exempel vid köp och försäljning.
  • Avbrottsförsäkringen för hyresvärd ersätter om din bostad eller din fastighet till följd av en skada tillfälligt är obeboelig och du förlorar hyresinkomster.

Du kan flexibelt och bostadsspecifikt välja skydd, maximalt ersättningsbelopp och självrisk utifrån dina behov.

Med försäkring för hyresvärd är din egendom alltid skyddad

Ägaren till en placeringsbostad bör komma ihåg att bostadsaktiebolagets försäkring inte alltid täcker alla typer av skador. Bostadsaktiebolaget eller fastigheten kan ha lagt ut ansvaret för exempelvis takkonstruktioner och VVS på aktieägarna. Med försäkring för hyresvärd säkerställer du att placeringsbostaden är försäkrad även avseende underhåll som utvidgats till aktieägarna. 

Med en försäkring för hyresvärd jämte tillägg kan du som hyresvärd heltäckande skydda allt som behöver försäkras.