Nuori kesätöissä

Över 2 100 unga erbjuds sommarjobb på OP:s bekostnad

I sommar stödjer OP sysselsättningen bland unga i åldern 15–17 år genom att erbjuda föreningar ett stöd på 400 euro så att de kan sysselsätta en ung i två veckor. De sommarjobb som föreningarna erbjuder publiceras på andelsbankernas webbplats den 16 mars. De unga uppmuntras att söka sommarjobb via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos föreningarna senast den 19 april.

I kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad donerar andelsbanker runt om i Finland år 2020 sammanlagt nästan 840 000 euro till allmännyttiga föreningar för att sysselsätta unga. Det är sjunde sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet.

Med andelsbankernas donation kan allmännyttiga föreningar anställa unga som sommarjobbare i två veckor. De unga söker sommarjobb i kampanjen direkt hos föreningarna och föreningen ansvarar för alla arbetsgivarskyldigheter som anknyter till den ungas sommarjobb. När en förening anställer en ung person, betalar OP den ungas lön för två veckor till föreningen.

Alla sommarjobb och andelsbanker som erbjuder sommarjobb finns på adressen www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin.