Snabbare betalningar för företag – OP är först i Finland med att utvidga realtidsbetalning till att omfatta företagens reskontrabetalningar

OP:s kunder har kunnat ta emot SEPA-expressbetalningar i realtid sedan april 2019. I september 2020 får företagen tillgång till fler lösningar för snabba betalningar. Då kan de börja betala i realtid via den mest använda betalningskanalen för företag, Web Services. Efter ändringen kan företagen också styra betalningsmaterial från sina ekonomiförvaltningsprogram så att betalningen sker i realtid. Det innebär att företagens brådskande betalningar, t.ex. återbetalningar till kunderna, kan betalas på mottagarens konto omedelbart.

Med SEPA-expressbetalning går det att genomföra gireringar i euro på några sekunder mellan de banker som är med i tjänsten. SEPA-expressbetalning utvidgas 22.9.2020 till att omfatta betalningskanalen för företag, Web Services. Då blir det möjligt för företag att styra betalningsmaterial från reskontra, t.ex. leverantörsfakturor, till betalning i realtid. Betalningarna utförs redan nu i realtid när företag gör enskilda betalningar i tjänsterna op.fi för företag och OP-företagsmobilen till banker som tar emot SEPA-expressbetalningar.

”OP är den första banken i Finland som börjar realtidsstyra betalningar som företagen sänder via Web Services, den vanligaste betalningskanalen för företag i dag. Vi insåg tidigt på OP att realtidsbetalning kan ha en positiv effekt på företagens effektivitet och kassaställning. Med betalningar i realtid kan företagen erbjuda sina kunder snabbare och bättre service”, säger direktör Antti Karhu som ansvarar för OP:s betalningstjänster. 

År 2019 gick sammanlagt 917,5 miljarder euro till betalning från OP, och antalet avgående SEPA-betalningar var närmare 450 miljoner. Det här utgör cirka 42 % av alla betalningar som förmedlas i Finland. Av betalningarnas värde i euro är den största delen betalningar gjorda av företag, och av dem går 85 % via betalningskanalen Web Services. Ändringen medför alltså snabbare betalningar för en stor del av OP:s företagskunder.

För företagen innebär betalningar i realtid helt enkelt att betalningarna är snabbare framme på mottagarens konto. När företag gör betalningar som sänds som betalningsmaterial är de i dagsläget framme hos betalningsmottagaren i en annan bank antingen senare under samma dag eller först följande bankdag.

”Efter ändringen kan företagen till exempel minska antalet konton som de använder för betalning, eftersom de inte längre behöver konton i olika bankgrupper. Stora fördelar nås också då företagens ibland brådskande betalningar, såsom försäkringsersättningar, återbetalningar till kunder eller enstaka lönebetalningar, kan betalas in på mottagarnas konton omedelbart. Dessutom kan realtidsbetalningar snabbt frigöra kundkreditlimit som beviljats av en leverantör så att krediten kan användas för nya beställningar. Därigenom blir också leveranserna snabbare”, förklarar Hanna Äijälä, Business Lead vid OP:s betalningstjänster.

OP:s kunder får automatiskt tillgång till realtidsbetalningar, utan särskilda åtgärder. Förutom att ändringen medger massbetalningar i realtid för företag, blir det också möjligt att göra enskilda realtidsbetalningar via Web Services.

”Vid sidan av materialöverföringskanalen Web Services tillhandahåller OP sedan i fjol nya API-lösningar som fungerar helt i realtid. Med dem kan företagen ansluta betalningar i realtid och uppgifter om kontotransaktioner på ett smidigare sätt till företagets system, även utanför företagets ekonomiförvaltning. Dessutom erbjuder API-lösningarna företagen nya möjligheter att sköta sina betalningar, exempelvis för att återbetala felaktiga betalningar”, säger Äijälä.

”Konsumenterna förväntar sig snabb handel och tillgång till tjänster. Därför lönar det sig för företagen att dra full nytta av lösningarna för realtidsbetalning”, tillägger Äijälä.