Tidtabeller för betalningsrörelsetjänsterna för företag påsken 2020

Företagets bankförbindelse (Web Services), Kassahanteringstjänsten och nättjänsternas materialöverföring kan användas som vanligt dygnet runt under påsken.

Kunderna informeras om påskens tidtabeller också i ett kundmeddelande via Företagets bankförbindelse (Web Services).

Betalningsmaterial som ska behandlas på skärtorsdagen 9.4. ska vara i banken senast:

SEPA-betalningar och periodiska SEPA-betalningar (C2B) kl. 18.00
Expressbetalningar i materialform (C2B) kl. 12.30*
Expressbetalningar i realtid kl. 13.30
Avgående utlandsbetalningar (C2B) kl. 12.00
Checkar och expressbetalningar som kontorsbetjäning kl. 13.00
Finansbolagstjänster, factoringfakturor, Finvoice kl. 9.00
Finansbolagstjänster, factoringfakturor, linjeöverföring kl. 10.00

*Expressbetalningar i materialform som mottagits efter klockan 12.30 debiteras kontot, men de förmedlas inte vidare, utan returneras till betalarens konto.

Sepa express betalningar förmedlas och betalas genast efter mottagandet 24/7/365.

Löner och förmåner som betalas som lönematerial (SALA) med inbetalningsdag på kontona på skärtorsdagen 9.4. ska vara i banken senast onsdag 8.4. kl. 18.00, och materialets betalningsdag ska vara 8.4.

Om inbetalningsdagen på kontona är tisdag 14.4., ska materialet vara i banken senast torsdag 9.4. kl. 18.00, och materialets betalningsdag ska vara 9.4.

I nättjänsterna och Kassahanteringstjänsten är skärtorsdagen 9.4. en vanlig bankdag då det gäller SEPA-betalningar.

  • SEPA-betalningar till ett annat finansiellt institut som gjorts på skärtorsdagen 9.4. efter kl. 14.00 finns hos mottagaren tisdag 14.4.
    • SEPA-betalningar förmedlas under samma dag till andra finansiella institut, om de har kommit före kl. 14.00.
    • Sepa express betalningar förmedlas och betalas genast efter mottagandet 24/7/365.
  • Utlandsbetalningar behandlas under skärtorsdagen 9.4., om de har tagits emot före kl. 12.00.
  • På långfredagen 10.4. och annandag påsk 13.4. förmedlas inga betalningar till andra finansiella institut förutom Sepa express betalningar som förmedlas och betalas genast efter mottagandet 24/7/365.

Följande bankdag är tisdag 14.4.

Kontaktinformation Betjäningstid torsdag 9.4.
Företags- och betalningsrörelsetjänster, tfn 0100 05151 8.00–13.00