Midsommartidtabell för företagens betalningsrörelse

Midsommaren påverkar behandlingstiderna för betalningar. Vår nättjänst och materialöverföring står till kundernas förfogande 24/7 för sändning och mottagning av material. Efter torsdag 20.6 behandlas material följande gång måndag 24.6.2019.

Torsdag 20.6 är en normal bankdag, då inrikes- och utrikes betalningsrörelserådgivningen är öppen för kunderna kl. 8.00–18.00. Den följande bankdagen efter torsdagen är måndag 24.6.

Midsommaren påverkar tiderna för behandlingen av betalningar, men OP-nättjänsten, OP-nättjänsten för företag och nättjänsten Företagstjänster samt materialöverföringstjänsterna i dem, Kassahanteringstjänsten och Företagets bankförbindelse (Web Services) är också under midsommaren tillgängliga 24/7 för sändning och mottagning av material. Efter torsdag 20.6 behandlas material följande gång måndag 24.6.

Företagets bankförbindelse (Web Services) samt materialöverföringen i OP-nättjänsten, OP-nättjänsten för företag och nättjänsten Företagstjänster

Bankdagens sista registreringstider torsdag 20.6 anges separat för varje tjänst på sidan Betjäningstider för betalningar i tjänsten op.fi. 

Obs! I C2B-löner (periodiska betalningar/förmåner med SALA-kod) måste förfallodagen vara en bankdag.

OP-nättjänsten, OP-nättjänsten för företag, nättjänsten Företagstjänster, OP-företagsmobilen och Kassahanteringstjänsten samt förmedling av betalningar till andra finansiella institut

SEPA-betalningar som gjorts till ett annat finansiellt institut torsdag 20.6 före kl. 21.00 når mottagarna måndag 24.6.

Utlandsbetalningar som sänts torsdag 20.6 före kl. 16.50 behandlas under den innevarande dagen.

Under midsommaraftonen 21.6 förmedlas inga betalningar till andra finansiella institut.

Vi informerar våra kunder också i Företagets bankförbindelse (Web Services)

Meddelandet om midsommartidtabellen kan hämtas av våra kunder i Företagets bankförbindelse (Web Services) från och med 5.6.

Glad midsommar!

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151