Skadeanmälan för företagens resenärskador har förnyats

Den nya lättanvända anmälningen för resenärskador är en del av en större reform av nättjänsterna för företagsförsäkringar.

Ersättningar för resenärskador, dvs. för

  • sjukdom och olycksfall på resa,
  • avbeställning av resa,
  • avbruten resa,
  • väntan vid resa och
  • försening i samband med resa

kan nu sökas med en ny skadeanmälan. För att göra en ansökan, logga in på tjänsten op.fi med dina bankkoder. Glöm inte att du kan fortsätta behandlingen av en sjukdom eller skada som börjat på resa i Pohjola Sjukhus och hos andra läkare som Pohjola Försäkring och A-Vakuutus samarbetar med.

I Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar och kontaktinformationen till den närmaste läkaren som vi samarbetar med i ditt resmål.

Skadeanmälningarna för Gruppolycksfallsförsäkring och fordonsskador förnyades tidigare i år. Skadeanmälan för resgodsskador har inte förnyats i detta skede. Du hittar alla skadeanmälningar för företag genom att logga in på tjänsten op.fi.

Andra nyheter som introduceras i september

Det blir lättare att studera företagets skador på sidan för skador. Du ser skadorna för alla skadeslag på en gång och kan filtrera dem med olika kriterier.

Om personalen i ditt företag är försäkrad med Hälsoskydd ser du en förteckning över namnen på de försäkrade i Hälsoskyddets försäkringsspecifikation. Du kan enkelt lätta till eller ta bort försäkrade i op.fi.

Användningen av Riskhanteringsmetod för företag upphör i september. Om ditt företag har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring hos Pohjola Försäkring, kan företaget börja använda den nya Pohjola Riskhanteringstjänsten avgiftsfritt. Med tjänsten kartlägger du riskerna behändigt och håller dig uppdaterad om arbetarskyddet på din arbetsplats.

I op.fi kan du använda de företagsförsäkringstjänster som du har fått behörighet till.

 

Om du har frågor om försäkringar eller nättjänsten, kan du ringa vår telefontjänst på numret 0303 0303* (öppen vardagar kl. 8–18).

*Samtal från mobilabonnemang och fasta abonnemang i Finland 0,0835 euro/samtal och 0,12 euro/min (i priserna ingår moms).