OP-Yritysmobiili

Med OP-företagsmobilen sköter du ditt företags ekonomi

OP-företagsmobilen är en mobilapplikation för mikro- och småföretag – den är företagarens partner i vardagen. Du har de viktigaste tjänsterna med dig hela tiden och kan sköta dina ekonomiska ärenden i tid. Du kan också sköta dina placeringar när det passar dig bäst.

“Med vår mobiltjänst för företag och yrkesutövare sköter du behändigt ditt företags bankärenden och du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet” Laura Oinas, produktchef, OP

OP-företagsmobilen erbjuder bastjänster som du kan använda för att enkelt sköta företagets dagliga bankärenden samt placeringar var och när som helst. Med OPs mobilapp använder du nätbankens tjänster tryggt och bekvämt antingen med din smarttelefon eller datorplatta.

Du kan tryggt logga in med fingeravtryck, godkänna ankomna e-fakturor och granska ditt företags kontosaldon. I OP-företagsmobilen ser du också dina placeringar. Du kan teckna och lösa in fondandelar samt följa upp dina fondorder. Med den omfattande faktureringstjänsten får du moderna verktyg för faktureringen av dina kunder. I OP-företagsmobilen kan du använda samma faktureringstjänst som i tjänsten op.fi: i OP-företagsmobilen kan du t.ex. slutföra en betalning som du påbörjat i nättjänsten och följa upp fakturafordringar när och var som helst. OP-företagsmobilen erbjuder dessutom möjligheten att sända påminnelse- och krediteringsfakturor till dina kunder. Du kan också sända fakturor per e-post och välja det faktureringsintervall du önskar.

Med OP-företagsmobilen kan du också lätt sammanställa det material du behöver för din bokförare. Du kan granska företagets krediter och ansöka om finansiering för ditt företag. Skadehjälpen hjälper dig när en skada inträffar. I appen finns också tillgång till nätmöten om du vill prata med vår expert och via appen kan du kontakta vår kundservice.

Du kan avgiftsfritt ladda ner OP-företagsmobilen i din apparat via AppStore eller Play-butiken via knapparna på den här sidan. Du kan logga in i OP-företagsmobilen med dina nättjänstkoder. Du kan också genast pröva tjänsten i demoläge utan koder. Håll appen uppdaterad så drar du nytta av alla funktioner. Du kan använda appen på svenska, finska och engelska.

OP-företagsmobilen tillhandahålls av Andelsbanken.

Med OP-företagsmobilen kan ditt företag smidigt sköta de dagliga bankärendena. Du loggar behändigt in i appen med fingeravtryck utan att använda ett nyckeltal. Vi lanserar fortlöpande nya funktioner i appen som ditt företag behöver för verksamheten.

I bastjänsterna ingår bland annat följande funktioner:

Betalningar:

 • Godkänn, ändra och ta bort e-fakturor
 • Öppna specifikationer av e-fakturor för närmare granskning innan de godkänns
 • Granska, ändra och ta bort räkningar i betalning
 • Gör nya betalningar, också med företagsspecifika mottagaruppgifter
 • Betala med streckkod
 • Spara en betalning bland mottagaruppgifter eller spara ändringar i mottagaruppgifter
 • Gränsöverskridande SEPA-betalningar (inte uppdrag för utlandsbetalningar)

Egen girering:

 • Egen girering mellan ditt företags konton

Placeringar:

 • Följ upp innehaven, utvecklingen och transaktionerna i ditt förvar
 • Följ upp fondutvecklingen
 • Teckna och lös in fondandelar samt följ upp dina fondorder

Fakturering:

 • Sänd och ta emot e-fakturor (nätfakturor, e-postfakturor och utskrifter på papper)
 • Upprätta och sänd återkommande fakturor
 • Spara fakturautkast
 • Kopiera till ny faktura
 • Följ upp fakturor och fakturaarkiv (sända, öppna, betalda, oriktiga och försenade fakturor)
 • Faktureringssammandrag
 • Sänd kreditnotor och påminnelsefakturor
 • Förmedla försäljningsfakturor per e-post (t.ex. till bokföringsbyrån)
 • Följesedel

Kund- och produktadministration:

 • Hantera kunddata
 • Bifoga kunddata till fakturor direkt ur kundregister
 • Upprätta och hantera arbeten och produkter samt bifoga dem till fakturor

Andra tjänster​:

 • Logga in utan ett nyckeltal med funktionen “kom ihåg mig”
 • Logga in i appen med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning
 • Sänd egna kontakt- och faktureringsuppgifter elektroniskt (e-post/textmeddelande)
 • Kontakta banken med ett meddelande
 • Inled ett nätmöte med en expert i banken
 • Anmäl ett försvunnet kort
 • Byt och beställ ny nyckeltalslista
 • Namnge och dölj fakturor samt ändra av vilket ordning de visas
 • Gör kreditansökan för ditt företag
 • Ladda ner och sänd bokföringsmaterial
 • Kontrollera anvisningar vid skadesituationer.

Appen innehåller också ett antal andra tjänster som du kan pröva på via funktionen Pröva på tjänsten.

Du kan avgiftsfritt ladda ner OP-företagsmobilen i din smarttelefon via din appbutik. Appen kan för närvarande laddas ner i smarttelefoner och datorplattor som använder operativsystemen iOS och Android.

OP-företagsmobilen fungerar med OPs nättjänstkoder, men rätten att använda tjänsterna beror på ditt företags avtal. Då du har laddat ner OP-företagsmobilen i din smartapparat, förklarar appen vad du ska göra, om dina åtkomsträttigheter inte räcker till för att använda alla funktioner.

OP-företagsmobilen fungerar med apparater som har operativsystemet iOS (iPhone, iPad) och med telefoner och datorplattor som har operativsystemet Android.

OP-företagsmobilens iPhone-app kan användas med iPhone-smarttelefoner (5 eller nyare) som har operativsystemet iOS 9.0 (eller nyare). Dessutom behöver du ett App Store-konto för att ladda ner appen från App Store. I Android-apparater måste systemversionen vara 5.0 eller nyare. För att kunna ladda ner appen måste du ha koder till Play-butiken.