Puukaupparahoitus

Vill du ha pengarna från virkesaffären genast på kontot?

OP och UPM erbjuder tillsammans en ny lösning för betalning av pengar från virkesaffärer.

Från början av oktober 2016 kan en skogsägare som gör affärer med UPM få sina pengar från en virkesaffär på sitt konto redan inom fem bankdagar från virkesaffären.

Normalt betalar virkesuppköparen vid virkesaffärer till skogsägaren endast en liten del av köpesumman som förskott. Resten betalas först då avverkningen slutförts, då virket har transporterats till fabriken och mätningen förrättats. Med den nya lös-ningen kan skogsägaren genast få betalt efter virkesaffären, oberoende av tidsschemat för avverkningen. Därigenom försnab-bas tidsschemat för betalningen avsevärt.

UPM erbjuder lösningen till skogsägaren vid virkesaffären. Fråga mer av din kontaktperson för virkesaffärer.