15−17-åringar kan nu placera i OP-mobilen

Visste du, att 15−17-åringar nu kan spara och placera självständigt i OP-mobilen med vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas samtycke? Ju tidigare man börjar placera, desto större nytta går det att få.

Vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas samtycke krävs om en 15−17-åring vill spara och placera självständigt. Efter samtycket kan den unga köpa och sälja fonder samt placera i aktier via värdeandelskontot. 

En minderårig kan inte köpa investeringsprodukter som definieras som komplicerade eller placeringsprodukter som noteras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Investeringsprodukter som definieras som komplicerade är till exempel komplicerade placerings- och ETF-fonder, strukturerade placeringsprodukter, warranter och certifikat.

Då samtycke getts ser den unga alla besparingar och placeringar som är i hens namn och kan göra ändringar i dem. Observera att bemyndigandet inte gäller eventuella försäkringsbesparingar.

Läs mer