Kontaktinformation

Fråga mer om OPs samhällsansvar

Kontaktpersoner för samhällsansvar:


Tuuli Kousa

Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
tfn 010 252 2957
tuuli.kousa@op.fi

 

Satu Kuoppamäki

Samhällsansvars ledare
tfn 010 252 3637
satu.kuoppamaki@op.fi