OP Mellersta Österbotten erbjuder Sommarjobb på OP:s bekostnad till 30 unga

OP Mellersta Österbotten söker under februari månad allmännyttiga föreningar på sitt verksamhetsområde för att på sommaren erbjuda sommararbete till 15–17-åriga. I kampanjet Sommarjobb på OP:s bekostnad erbjuder föreningen sommararbete för en ung person under två veckors tid och OP Mellersta Österbotten donerar den ungas lön till föreningen.

Den allmännyttiga föreningen kan anställa en ung person till exempel för en idrottsförenings eller byaförenings sommarevenemang, som reporter för sociala medier, för underhåll eller som biträdande ledare på sommarläger. Andelsbanken donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningen. Föreningen tar hand om lönebetalningen och andra praktiska arbetsgivarskyldigheter.

För unga är den första kontakten med arbetslivet viktig. Den första arbetserfarenheten bär långt in i framtiden och lär också den unga hantera sin ekonomi. Enligt den respons som samlades in av de unga sommaren 2020 upplevde 85 procent att den erfarenhet som sommararbetet gett dem kommer att främja deras möjligheter att få arbete också i framtiden. 

– Det första sommarjobbet öppnar dörren till arbetslivet för många unga. Vi vill stöda unga att få deras första sommararbete. De unga lär sig både arbetslivskunskaper och ekonomiska kunskaper; den första lönen är ju för många unga en viktig milstolpe med tanke på deras ekonomi, säger OP Mellersta Österbottens verkställande direktör Jyrki Rantala.

Med hjälp av kampanjen vill OP Mellersta Österbotten också stöda verksamheten bland föreningarna på verksamhetsområdet. Stöden räcker till för att sysselsätta 30 unga. Föreningarna kan till slutet av februari ansöka om stöd från kampanjen Sommerjobb på OP:s bekostnad på adressen op.fi/keski-pohjanmaa/kesaduuni

OP Mellersta Österbotten väljer i början av mars de föreningar som understöds och kontaktar alla föreningar som har sökt stöd.

De unga kan söka sommararbete som föreningarna erbjuder via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad 15.3–18.4.2021. Lediga arbetsplatser och anvisningarna för ansökan om sommararbete publiceras när ansökningstiden börjar på adressen op.fi/mellerstaosterbotten

Andelsbanker runtom i Finland erbjuder sommaren 2021 sommararbete för unga i åldern 15–17 år på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Kampanjen är en del av OP:s samhällsansvarsprogram och målet är att vid sidan av sysselsättning stödja de ungas inlärning av ekonomikunskaper.

Tillsammans mera!