OP Kronoby, OP Pedersörenejden och OP Purmo går samman – OP Botnia inleder sin verksamhet efter årsskiftet

Fullmäktigesammanträdet för OP Pedersörenejden och andelsstämmorna för OP Kronoby och OP Purmo har i går godkänt bankfusionen. Nya OP Botnia inleder sin verksamhet 1.1.2025.

De tre bankerna börjar nu tillsammans bygga upp en ny andelsbank med stadiga rötter i det tvåspråkiga Österbotten. OP Botnia kan framöver erbjuda mer omfattande tjänster än i dag för såväl privatkunder som företag. Den nya banken kan satsa mer på exempelvis kapitalförvaltningstjänster, juridiska tjänster och företagstjänster.

– Genom att förena våra krafter säkerställer vi att vi även fortsättningsvis kan värna om våra ägarkunder och främja en positiv utveckling i vår lokala omvärld. Vårt inflytande i området ökar och vi får möjlighet till större samhällsnyttiga gärningar. Vi är övertygade om att OP Botnia kommer att stärka den regionala livskraften, berättar Johan Byggmästar, styrelseordförande för OP Kronoby.

– Verksamheten fortsätter på samtliga sju nuvarande kontor. Sammanslagningen leder inte heller till personalminskningar och därmed kommer samma bekanta tjänstemän att betjäna kunderna även i framtiden. Ägarkunderna i OP Kronoby, OP Pedersörenejden och OP Purmo blir ägarkunder i OP Botnia med samma rättigheter som tidigare. Kunderna behöver inte göra någonting på grund av fusionen, för exempelvis kontonumren, nättjänstkoderna och betalkorten förblir oförändrade, konstaterar Sune Sjölund, styrelseordförande för OP Pedersörenejden.

– Vi vill fokusera ännu mer på att betjäna våra kunder. Genom fusionen blir den nya banken bättre rustad för att bedriva verksamhet enligt regelverket och coacha kunderna till bättre ekonomiska val. En fusion av bankerna ligger framför allt i kundernas intresse, säger styrelseordförande för OP Purmo Ole Lillqvist.