Fusionsplan jämte bilagor för Pedersörenejdens Andelsbank och Purmo Andelsbank

Pedersörenejdens Andelsbank och Purmo Andelsbank planerar en fusion. Enligt fusionsplanen fusioneras Purmo Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank. Fusionen skulle stärka de konkurrenskraftiga och mångsidiga tjänsterna i en omvärld som digitaliseras och förändras i snabb takt.

Samtidigt med fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank har en fusion anhängiggjorts mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank. Enligt fusionsplanen fusioneras Kronoby Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionerna är densamma i båda fusionerna, det vill säga 31.12.2024. Ikraftträdandet av fusionerna är oberoende av varandra. Vid tidpunkten för verkställandet av fusionen ändras den Övertagande Andelsbankens firma till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osuuspankki.

På den här sidan har vi för kännedom för ägarkunderna samlat fusionsplanen jämte bilagor, ett förslag till nya stadgar för Botnia Andelsbank samt de övriga handlingar som enligt lagen om andelslag ska hållas framlagda för ägarkunderna.

Fusionsplan jämte bilagor

Fusionsplan

Botnia Andelsbanks nya stadgar

Utredning om den överlåtande andelsbankens tillgångar, skulder och eget kapital samt hur fusionen påverkar den mottagande andelsbankens balansräkning

Boksluten, verksamhetsberättelserna och revisionsberättelserna för de banker som deltar i fusionen

Pedersörenejdens Andelsbank: bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Pedersörenejdens Andelsbank: revisionsberättelse 2022

Pedersörenejdens Andelsbank: bokslut och verksamhetsberättelse 2023 som styrelsen godkänt, inte fastställda

Pedersörenejdens Andelsbank: revisionsberättelse 2023

Purmo Andelsbank: bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Purmo Andelsbank: revisionsberättelse 2022

Purmo Andelsbank: bokslut och verksamhetsberättelse 2023 som styrelsen godkänt, inte fastställda

Purmo Andelsbank: revisionsberättelse 2023

Beslut som efter den senast avslutade räkenskapsperioden har fattats om utbetalning av medel i de banker som deltar i fusionen

Pedersörenejdens Andelsbank

Purmo Andelsbank

Redogörelse för händelser efter bokslutet som väsentligt påverkar andelslagets ställning

Pedersörenejdens Andelsbank

Purmo Andelsbank

Revisorernas yttranden om fusionsplanen

Pedersörenejdens Andelsbank

Purmo Andelsbank

Fusion mellan Pedersörenejdens Andelsbank och Kronoby Andelsbank

Läs fusionsplanen jämte bilagor för Pedersörenejdens Andelsbank och Kronoby Andelsbank här