Kesäduuni OP:n piikkiin - Sommarjobb på OP:s bekostnad 2021

Över 1700 ungdomar i hela Finland erbjuds sommarjobb på OP:s bekostnad – Vasa Andelsbank har sommarjobb för 20 ungdomar

Med stöd av Vasa Andelsbank får 20 15–17-åriga ungdomar sommarjobb i en lokal förening i sommar. Via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad ger andelsbankerna år 2021 sammanlagt 1700 ungdomar möjlighet till sommarjobb i allmännyttiga föreningar runt om i Finland. Sommarjobben som erbjuds av de lokala föreningarna publiceras på Vasa Andelsbanks webbplats den 15 mars. Ungdomar uppmuntras att söka sommarjobb via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos föreningarna senast den 18 april.

Via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad donerar andelsbanker runt om i Finland år 2021 sammanlagt nästan 660 000 euro till allmännyttiga föreningar för att sysselsätta ungdomar. Det är nu åttonde sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder ungdomar möjlighet att prova på arbetslivet.

– Inom vårt område erbjuds ungdomar sommarjobb i totalt 20 föreningar. Med kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad vill vi stärka ungdomarnas ekonomikunskaper, som de ofta får via sin första lön. Med hjälp av kampanjen erbjuder vi ungdomar i vårt område möjlighet att få arbetserfarenhet – för många är sommarjobbet deras första. Samtidigt understöder vi viktig föreningsverksamhet, säger vd Ulf Nylund på Vasa Andelsbank

Med hjälp av andelsbankernas donation anställer föreningar ungdomar i åldern 15–17 år som sommarjobbare i två veckor. Ansökningstiden för sommarjobben är 15.3.-18.4.2021. Ungdomarna söker kampanjens sommarjobb direkt hos föreningarna, och föreningen ansvarar för alla arbetsgivarskyldigheter som anknyter till den ungas sommarjobb. När en förening anställer en ungdom, betalar OP den ungas lön för två veckor till föreningen. Stödet för att sysselsätta en ungdom är 400 euro.

Alla sommarjobb och andelsbanker som erbjuder sommarjobb finns på adressen www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin/

Ungdomarna kan söka sommarjobb via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad 15.3.-18.4.2021. Bekanta dig med sommarjobben här: https://www.op.fi/web/vaasan-osuuspankki/kesaduuni-opn-piikkiin