Fusionsplan jämte bilagor för Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank planerar en fusion. Enligt planen fusioneras Korsnäs Andelsbank med Vasa Andelsbank. Fusionen skulle stärka de konkurrenskraftiga och mångsidiga tjänsterna i en omvärld som digitaliseras och förändras i snabb takt.

På den här sidan har vi för kännedom för ägarkunderna samlat fusionsplanen jämte bilagor, ett förslag till nya stadgar och valordning för Vasa Andelsbank samt de övriga handlingar som enligt lagen om andelslag ska hållas framlagda för ägarkunderna.

Fusionsplan jämte bilagor

Boksluten, verksamhetsberättelserna och revisionsberättelserna för de banker som deltar i fusionen

Beslut som efter den senast avslutade räkenskapsperioden har fattats om utbetalning av medel i de banker som deltar i fusionen

Redogörelse för händelser efter bokslutet som väsentligt påverkar andelslagets ställning

Revisorernas yttrande om fusionsplanen