Nu kan du påverka Vasa Andelsbanks ansvarsfulla gärningar

Enligt OP Gruppens kundundersökning är kunderna intresserade av att delta i gärningar som påverkar välfärden i hembygden och den närmaste omgivningen. Vasa Andelsbank stöder årligen lokala samfund med betydande belopp och gärningar. Nu kan du delta i valet av bankens framtida ansvarsfulla gärningar.

Som en del av sitt ägarkundsprogram erbjuder Vasa Andelsbank i oktober möjlighet att delta i valet av bankens framtida ansvarsfulla gärningar. I OP Media finns 4–31.10 ett öppet frågeformulär, där du kan ta ställning till kommande ansvarsfulla gärningar i din andelsbank. Formuläret finns på adressen www.op-media.fi/alla-tiders-garningar

– Vi bjuder in alla våra ägarkunder att påverka våra kommande ansvarsfulla gärningar. Det är enkelt att delta via formuläret, och det kräver ingen inloggning eller registrering. Vi hoppas att så många av våra ägarkunder som möjligt ska ge oss sitt förslag. På så vis är det lättare för oss att bestämma vilka ansvarsfulla gärningar vi ska göra, hur vi ska inrikta partnerskap och sponsring, säger Vasa Andelsbanks verkställande direktör Ulf Nylund.

– Under de senaste åren har vi ordnat till exempel Säker på nätet-handledning för seniorer, Hippo-tävlingar för barn samt understött Idrotts- och byaföreningars verksamhet.

– Något som vi redan nu är helt säkra på är att vi kommer att göra ansvarsfulla gärningar också i framtiden. När vi får resultaten från enkäten behandlar vi dem med bankens ledning och förvaltning och utnyttjar resultaten vid inriktningen av våra kommande ansvarsinsatser.

– Vårt ansvarsarbete är kundorienterat och följer riktlinjerna i vårt samhällsansvarsprogram. Vi samlar nu in förslag från våra kunder så att vi kan rikta vårt stöd och våra gärningar till dem som behöver det mest. Tillsammans med våra kunder skapar vi en mer hållbar framtid, konstaterar Nylund.

I november väljs också ett nytt fullmäktige för vår bank, och vi kommer att diskutera ägarkundernas önskemål med de nya ledamöterna. Röstningstiden i fullmäktigevalet är 4–17.11, och varje ägarkund i vår bank har rätt att rösta i valet. Vi hoppas att så många som möjligt ska göra sin röst hörd också i fullmäktigevalet, säger Nylund.

 

Ytterligare information
Vasa Andelsbank, vd Ulf Nylund, ulf.nylund@op.fi