Tillgänglighetsutlåtande för ansökan om höjning av kreditgränsen för K-Plussa Maksuaika-kortet

Detta utlåtande gäller tillgängligheten av ansökan om höjning av kreditgränsen för K-Plussa Maksuaika-kortet. Tjänsten finns på adressen uusikortti.fi. Det är också möjligt att gå till tjänsten från webbplatsen op.fi, dvs. webbplatsen för bolagen inom OP Gruppen.

Detta tillgänglighetsutlåtande upprättades 1.12.2020 och uppdaterades senast 1.1.2021.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsens tillgänglighet har inte utretts mer ingående eftersom webbplatsen kommer att tas ur bruk och ersättas med en ny lösning i april 2021. Utlåtandet kommer att uppdateras i enlighet med tidtabellen för införandet av den nya tjänsten. Webbplatsens nuvarande utförande uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

En ersättande lösning är under arbete. Webbplatsen kommer att ersättas med en ny lösning i april 2021. Att uppdatera den existerande webbplatsen så att den uppfyller tillgänglighetskraven skulle vara en oproportionell börda.  

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000