Uponorin Phyn Plus -vedenvalvontayksikkö etuhintaan.

Vattenassistenten Phyn Plus från Uponor till förmånspris för ägarkunden

Som ägarkund i andelsbanken skyddar du ditt hem mot rörläckage till förmånspris med vattenassistenten Phyn Plus. Du får vattenassistenten till förmånspriset 18,20 €/mån (norm. 22,90 €/mån). Om du fortsätter efter 30 månader, betalar du bara bruksavgiften för appen Phyn, 6,90 €/mån. Vattenassistenten Phyn Plus kan automatiskt bryta vattentillförseln till ditt hem och därmed hindra en stor vattenskada. Vattenassistenten Phyn Plus lär sig också av hur vatten används i hemmet och sparar dig pengar!

Årligen inträffar ca 6 000 vattenskador som Pohjola Försäkring ersätter, det vill säga ca 16 skador dagligen. Läckageskadorna är i euro uttryckt den största faktorn som förorsakar ersättningar ur hemförsäkringar. År 2018 ersatte Pohjola Försäkring skador förorsakade av vattenskador till ett belopp av ca 33 miljoner euro; den genomsnittliga ersättningskostnaden var ca 5 500 euro.

Phyn Plus som erbjuds av Uponor är en till nätet ansluten smart vattenassistent som täcker hemmets hela bruksvattensystem och som vid behov automatiskt kan stänga av vattentillförseln. Phyn Plus skyddar hemmet mot rörläckage och ger dig noggranna uppgifter om vattenförbrukningen i ditt hem. 

Du har mångsidig nytta av vattenassistenten Phyn Plus

Ger information om vattenförbrukningen

  • Du kan följa vattenförbrukningen per timme, dag och månad för varje armatur. Du kan också jämföra förbrukningen med medelförbrukningen i hem och lära dig spara vatten

Förebygger vattenskador

  • Du får ett meddelande om läckage i realtid till din mobilapparat, och du kan stänga av vattnet på distans via appen Phyn. Om läckaget är stort, stänger Phyn automatiskt vattentillförseln så vattenskadan inte blir katastrofal.

Håller regelbundet koll på rörledningarna

  • Phyn kontrollerar rörledningarna dagligen, och meddelar dig per SMS eller via appen om trycket är oregelbundet och det möjligen finns små läckor i rörledningarna.

Hur ersätts vattenskador?

Skyddet mot rörledningsläckage i Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring ersätter egendomsskador som förorsakats av vatten som läckt ur en rörledning som gått sönder eller ifall vatten läckt från en hushållsmaskin som anslutits till rörledningen. Från ersättningen avdras ändå alltid självrisken. Självrisken avdras dock inte, om en läckagevarnare, exempelvis Phyn Plus från Uponor, har begränsat eller minskat läckageskadans omfattning. 

Vid vattenskador som förorsakats av rörläckage påverkar det läckande rörets ålder ersättningens storlek. Därför motsvarar ersättningsbeloppet inte så ofta totalkostnaden för reparationen. Av reparationskostnaderna för en läckageskada ersätter hemförsäkringen rivnings-, torknings- och återuppbyggnadsarbetet. Eftersom ålders- och läckageavdragen från reparationskostnaderna kan bli mycket stora om rören är gamla, är det viktigt att helt förhindra läckage. Med vattenassistenten Phyn Plus skyddar du ditt hem mot vattenskador. 

Så här löser du in Uponors förmån behändigt i OP-mobilen

Förmånerna från våra samarbetspartner bär du enkelt med dig i fickan och de kan behändigt lösas in med OP-mobilen.

  1. Om du inte ännu har OP-mobilen i din telefon eller på din pekplatta, ladda först ned den i iOS- eller Android-appbutiken. Ta i bruk appen med OP:s nättjänstkoder. Om du redan har laddat ned OP-mobilen i din telefon eller på din pekplatta, logga först in i OP-mobilen.
  2. Ta i bruk appen eller logga in i appen med OP:s nättjänstkoder.
  3. Välj i OP-mobilen Annat, Ägarförmåner och därefter Förmåner och evenemang. I avsnittet Ägarförmåner i OP-mobilen ser du koden som du kan använda för att lösa in förmånen på Uponors webbplats.

Lös in Uponors förmån senast 31.12.2020

Du får vattenassistenten Phyn Plus från Uponor till förmånspriset 18,20 €/mån (norm. 22,90 €/mån). Erbjudandet gäller till 31.12.2020. Förmånen kan lösas in endast en gång. Rätt till förmånen har de av andelsbankens ägarkunder som har OP:s nättjänstkoder. 

 

  • Bli ägarkund i andelsbanken

    Som kund i andelsbanken kan du bli ägarkund, varmed du äger en del av din bank. Som ägarkund samlar du OP-bonus och får rabatt på dina bank- och försäkringsärenden samt förmåner från våra samarbetspartner. Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro.