Kolmiportainen hallintomalli

Keskusyhteisö siirtyy kolmiportaiseen hallintomalliin vuonna 2020

OP:n keskusyhteisö siirtyy osuuspankkien tavoin kolmiportaiseen hallintomalliin. OP Osuuskunnan kokous hyväksyi 20.3.2019 uudistukseen vaadittavat sääntömuutokset.

– Muutoksen taustalla on sekä osuuspankeista että valvojalta lähtenyt tarve tehostaa keskusyhteisön toimintaa. Uudella hallintomallilla varmistetaan sekä riippumattomuus että riittävä osaaminen, kertoi hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Uudessa hallintomallissa keskusyhteisöllä on nykyisen sisäisen johtokunnan sijaan muista kuin keskusyhteisön johtajista koostuva hallitus, joka vastaa keskusyhteisön päätöksenteosta. Lisäksi hallitus vastaa keskusyhteisön valvonnasta, ja hallintoneuvoston nykyiset valiokunnat (mm. riskienhallinta-, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta) muuttuvat hallituksen valiokunniksi. Uuden hallintomallin ylimpänä portaana toimivan hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa koko OP Ryhmän kannalta merkittävät periaatepäätökset. Uusi hallintomalli tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Nykyinen keskusyhteisön johtokunta muuttuu johtoryhmäksi, joka toimii pääjohtajan apuna keskusyhteisön operatiivisessa johtamisessa. Keskusyhteisön toimitusjohtajana toimivan pääjohtajan tehtävänä on johtaa keskusyhteisöä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tehokas ja riippumaton valvonta on koko OP Ryhmän etu

Muutoksen taustalla on kaksi painavaa syytä: OP Ryhmän sisäiset tarpeet ja EKP:n eli valvojan edellytykset. Keskusyhteisön palvelujen ja liiketoimintojen kasvu ja monimuotoisuus edellyttää sen toiminnan tehokasta valvontaa ja läpinäkyvyyttä, mikä on entistä tärkeämpää myös osuuspankkien kannalta. Valvojan näkemyksen mukaan nykyisessä hallintorakenteessa ei voida riittävästi varmistaa hallintoelinten valvontatehtävän tehokkuutta ja riippumattomuutta. Käytännössä EKP edellyttää, että keskusyhteisössä on tämän vuoksi toimivasta johdosta erillinen hallitus.

Uuden hallintomallin käyttöönottoa valmistellaan tämän vuoden ajan. Uusi hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajisto jatkaa

OP Osuuskunnan puheenjohtajana jatkaa professori Jaakko Pehkosen ja varapuheenjohtajina lehtori Mervi Väisänen ja toimitusjohtaja Olli Tarkkanen. Hallintoneuvosto piti järjestäytymiskokouksen 20.3.2019 heti OP Osuuskunnan varsinaisen osuuskuntakokouksen jälkeen.

Hallintoneuvoston jäsenet

OP Ryhmän nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvostoon valittiin seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet uudelleen kolmivuotiskaudeksi, joka päättyy vuonna 2022:

  • yrittäjä Leif Enberg (Pohjanmaa–Österbotten OP-liitto),
  • asianajaja Taija Jurmu (Pohjois-Suomen OP-liitto),
  • lehtori Marja-Liisa Kaakko (Pohjanmaa–Österbotten OP-liitto),
  • professori Petri Sahlström (Pohjois-Suomen OP-liitto) ja
  • lehtori Mervi Väisänen (Pohjois-Suomen OP-liitto).


Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi valittiin:

  • yrittäjä Carolina Sandell (Länsi-Suomi–Sydkusten OP-liitto) ja
  • maa- ja metsätalousyrittäjä Timo Saukkonen (Etelä-Suomen OP-liitto).

Uusiksi jäseniksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi valittiin toimitusjohtaja Saila Rosas (Etelä-Suomen OP-liitto) ja vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi toimitusjohtaja Mika Helin (Etelä-Suomen OP-liitto).

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 36.