Verotukseen muutoksia 1.1.2020 alkaen

Eduskunta on 13.3.2019 hyväksynyt lakimuutokset, joiden seurauksena säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotus muuttuu 1.1.2020 alkaen.

Lakimuutoksella on vaikutusta säästön osittaisiin takaisinostoihin. Nostettavasta säästöstä katsotaan 1.1.2020 alkaen veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka maksuhetkellä vastaa tuoton osuutta vakuutussäästön määrästä. Säästöhenkivakuutuksen tuotoksi katsotaan edelleen se osa vakuutussäästöstä, joka ylittää vakuutusmaksujen määrän.

Edellä kerrottu koskee vastaavalla tavalla myös yrityksen ottamia kapitalisaatiosopimuksia, joissa tuotto on elinkeinotuloverolain nojalla verotettavaa tuloa.

Esimerkkejä:

Osittainen säästön nosto vakuutuksesta ennen 1.1.2020

  • Vakuutuksenottajalla on mahdollisuus nostaa vakuutussäästöä vakuutuksesta ilman, että verotus realisoituu, mikäli nosto kohdistuu pääomaan. Siltä osin kuin nosto kohdistuu tuottoon, sitä verotetaan pääomatulona.
    • Esim: Vakuutuksessa on säästöjä 10 000 euroa, josta pääomaa on 5 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 1 000 euroa, se on kokonaan pääomaa ja nostosta ei peritä veroa.
    • Esim: Vakuutuksessa on säästöjä 10 000 euroa, josta pääomaa on 5 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 6 000 euroa, siitä 5 000 euroa on pääomaa ja 1 000 euroa on tuottoa, joka verotetaan pääomatulona.

Osittainen säästön nosto 1.1.2020 jälkeen

  • Osanostossa nostetaan aina sekä pääomaa että tuottoa. Tuottoa verotetaan pääomatulona.
    • Esim: Vakuutuksessa on säästöjä 10 000 euroa, josta pääomaa on 5 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 1 000 euroa, siitä 500 euroa on pääomaa ja 500 euroa on tuottoa, jota verotetaan pääomatulona.
    • Esim: Vakuutuksessa on säästöjä 10 000 euroa, josta pääomaa on 5 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 6 000 euroa, siitä 3 000 euroa on pääomaa ja 3 000 euroa on tuottoa, joka verotetaan pääomatulona.  

Tappiollisena päättyvä vakuutus

Lakimuutoksella on vaikutus myös 1.1.2020 jälkeen tappiollisena päättyvän vakuutuksen verotukseen. Mikäli vakuutus päättyy tappiollisena, eli vakuutuksesta nostettava säästö koko vakuutusaikana jää alle vakuutukseen sijoitetun pääoman, voi tappion vähentää vakuutuksen päättymisvuonna ja 10 seuraavan vuoden aikana muista veronalaisista pääomatuloista.

Esimerkkejä:

Tappiollisen vakuutuksen päättäminen ennen 1.1.2020

Mikäli vakuutus päättyy tappiollisena, eli vakuutuksesta nostettava säästö jää alle vakuutukseen sijoitetun pääoman, tappiota ei voi vähentää muista veronalaisista pääomatuloista.

Tappiollisen vakuutuksen päättäminen 1.1.2020 jälkeen

Mikäli vakuutus päättyy tappiollisena, voi tappion vähentää vakuutuksen päättymisvuonna ja 10 seuraavan vuoden aikana muista veronalaisista pääomatuloista.

Vastaavasti yrityksen ottaman kapitalisaatiosopimuksen tappio on vähennyskelpoinen sen tulolähteen tulosta, jonka varoihin sopimus kuuluu.