Henkilö työmaalla raksamies

Ota henkilöriskit haltuun!

Minimoi kuljetusalaan liittyvät työkykyriskit oikeanlaisilla vakuutusratkaisuilla ja ennaltaehkäisevällä turvallisuustyöllä.

Kuljetusalalle tyypillisiä henkilöriskejä ovat sairauspoissaolot ja työtapaturmat, jotka aiheuttavat sekä ansionmenetyksiä, hoitokuluja että paineita työjärjestelyihin. Henkilöriskien minimoimisessa on kyse kustannusten ja prosessien hallinnasta sekä toimintojen tehostamisesta, joten näillä on suora yhteys henkilöstökuluihin. Henkilöstön työkyvyn tukeminen on mitä parhain tapa kehittää yrityksesi imagoa. Näillä toimilla vaikutat oleellisesti myös henkilöstön sitouttamiseen.

Henkilöriskejä hallitaan työturvallisuustyöllä, hyvinvointitoimilla sekä erilaisilla vakuutusratkaisuilla. Vaikka työturvallisuustyö onkin jo yrityksellesi tuttua, vaatii se jatkuvaa ylläpitoa tukevia toimia.

Hyvinvointi syntyy työn tekemisen arjesta – esimiestyöstä, selkeistä säännöistä ja toisten huomioimisesta työyhteisössä. Työskentelyolosuhteilla on myös suuri merkitys. Asiantuntija-apua kannattaa hakea ja verkostoituminen muiden kuljetusyrittäjien kanssa on tärkeää.

Muista turvata myös vapaa-aika

Olemme sinulle tärkeä yhteistyökumppani. Työajan vakuuttaminen on jo tuttua, mutta vapaa-ajan tapaturmat jäävät usein vähemmälle huomiolle. Yrittäjän tapaturmavakuutus ja työtapaturmavakuutus korvaavat työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyviä ansionmenetyksiä sekä hoitokuluja. Kuljetusalalla sairastavuus on keskimääräistä suurempaa. Moni yritys on ratkaissut tilanteen hankkimalla hoitokuluvakuutuksen täydentämään työterveyshuollon palveluita ja nopeuttamaan hoitoonpääsyä. Terveysturvan ja Pohjola Sairaalan palveluiden avulla sairauspoissaolot on pystytty lähes puolittamaan.