Konttien siirtoa kurottaja satama

Ahtausvakuutus

Turvaa yrityksesi ahtaustoiminta

Harjoittaako yrityksesi ahtaustoimintaa? Miten yrityksesi on varautunut liiketoiminnassa sattuviin vahinkoihin?

Ahtausvakuutus on tarkoitettu satamissa, lentokentillä tai muilla suljetuilla alueilla ahtaustoimintaa harjoittaville yrityksille. Vakuutus soveltuu tavaran ns. maatyöhön sekä varsinaiseen ahtaustyöhön. Vakuutus kattaa ahtausliikkeen korvausvastuun tavaran häviämisestä, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä.

Ahtaussopimusta tehtäessä yrityksesi tulee sopia sitovasti toimeksiantajan kanssa Satamaoperaattorit ry:n Yleisten satamaoperaattoriehtojen soveltamisesta.

Ahtausvakuutuksesta korvataan esine- ja viivästymisvahinko, josta vakuutuksenottaja on sopimuksen mukaan korvausvelvollinen, kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset sekä mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset.

Riskit hallintaan

Yrityksesi liiketoiminnalle voi aiheutua suurta vahinkoa ja haittaa, jos se joutuu itse korvaamaan aiheutuneen vahingon ja selvittämään erilaiset vastuu- ja korvauskysymykset. Kun vakuutusturva on kunnossa, yrityksesi voi vahingon sattuessa keskittyä yritystoiminnan jatkamiseen häiriöttä, ja vakuutusyhtiö hoitaa vahingon selvittelyn. Vahingon hoitamisesta ei aiheudu myöskään haittaa yrityksesi asiakassuhteille.

Ota yhteyttä lähimpään osuuspankkiin ja kartoita yrityksesi potentiaaliset riskit yhdessä A-Vakuutuksen asiantuntijan kanssa. Varmistetaan yrityksellesi riittävä vakuutusturva.