Rikkoutunut lähetys vahingoittunut lasti

Huolintavakuutus

Turvaa PSYM-määräysten mukaiselle toiminnalle

Huolintavakuutus on tarkoitettu huolintatoimeksiantoja sekä meri-, lento- ja rautatiekuljetuksia järjestäville huolintaliikkeille. Vakuutus kattaa Pohjoismaisen Speditööriliiton (PSYM 2015) yleisten määräysten mukaisen korvausvastuun huolintatoiminnassa aiheutetusta esine- ja varallisuusvahingosta.

Huolintavakuutuksesta korvataan esine- tai varallisuusvahinko, josta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa, ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran väärään paikkaan lähettämisestä, kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset sekä mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset.

Huolintavakuutus on tarkoitettu myös terminaali-, varasto-, varastohotelli- tai vastaavaa toimintaa harjoittavalle yritykselle. Vakuutus kattaa terminaalin- tai varastonpitäjän korvausvastuun säilytettäväksi tai varastoitavaksi otetulle tavaralle aiheutuneesta vahingosta.

Huolintavakuutuksesta korvataan säilytettäväksi tai varastoitavaksi otetulle tavaralle aiheutunut vahinko sovitussa laajuudessa, ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran väärään paikkaan lähettämisestä sekä kohtuulliset vahingon torjumis- tai rajoittamiskustannukset.

Riskit hallintaan

Yrityksesi liiketoiminnalle voi aiheutua suurta vahinkoa ja haittaa, jos se joutuu itse korvaamaan aiheutuneen vahingon ja selvittämään erilaiset vastuu- ja korvauskysymykset. Kun vakuutusturva on kunnossa, yrityksesi voi vahingon sattuessa keskittyä liiketoiminnan jatkamiseen häiriöttä ja vakuutusyhtiö hoitaa vahingon selvittelyn. Vahingon hoitamisesta ei aiheudu myöskään haittaa yrityksesi asiakassuhteille.

Ota yhteyttä lähimpään osuuspankkiin ja kartoita yrityksesi potentiaaliset riskit yhdessä A-Vakuutuksen asiantuntijan kanssa. Varmistetaan yrityksellesi riittävä vakuutusturva.